Акцентите

Опитът показва, че уменията за сигурна работа с файловете и папките са предпоставка за спокойна и приятна работа с ежедневните задачи с компютър. Свойствата на файловете, познаването на файловите разширения, безпогрешното разчитане на пътя до папката и умението да се отчита изменението на изгледите на различите програми и операционната система, са приоритети в този курс. Подборът на темите е на база на опит при обучение на възрастни потребители и отчитане на онези пропуски в познанията, които водят до най-големи затруднения. В същото време е търсена максимална простота при излагане на темите.

КУРСЪТ СЕ ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНО ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ И НЕКОМЕРСИАЛНИ ЦЕЛИ!

ISBN 978-954-2919-09-4 © Евгения Христова, Лазар Христов, 2010-2016 София